Het SOONER project betreft fundamenteel en begeleidend onderzoek naar open online educatie (OOE) in Nederland.

Open online educatie wordt bekeken als een strategische en organisatorische activiteit van een onderwijsinstelling met systemische implicaties. Gebaseerd op beproefde benaderingen voor programmaevaluaties uit de gezondheidswetenschappen, maakt dit project systematisch en langetermijnonderzoek naar open online educatie mogelijk vanuit macro, meso en micro perspectief.

Ook richt het project zich zowel op fundamenteel als flankerend onderzoek. SOONER is georganiseerd in vier PhD projecten gericht op: 1) zelfregulerend leren vaardighedenontwikkeling in het kader van OOE, 2) motivatie en intenties als bepalend voor drop-out (i.e., het gat tussen intentie en werkelijk gedrag) in OOE, 3) schaalbare ondersteuningsoplossingen voor OOE inclusief learning analytics en 4)een project dat gericht is op het inbedden van OOE in de organisatie.

Alle projecten gebruiken gestandaardiseerde meetinstrumenten of passen deze aan aan de specifieke OOE context. Alle projecten benaderen verschillende bronnen voor de dataverzameling: MOOCs die aangeboden worden door partner-instituten, open cursussen die aangeboden worden door de OpenupEd partners, cursussen die aangeboden worden door de SURF innovatie-projecten en instellingen die meedoen met de SURF projecten.

Het SOONER project is verbonden met het MOOCKnowledge project, een Europese, aanbieder-onafhankelijke survey over MOOCs en het SCORE2020 project, een Europees project gericht op de ondersteuning van de behoefte van onderwijsinstellingen aan OOE. Data van deze Europese projecten worden vergeleken met Nederlandse OOE initiatieven en benchmarking opties

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *